Thi Thiên 63:9

Thi Thiên 63:9 VIE2010

Những kẻ tìm hại mạng sống con Sẽ sa xuống vực sâu của đất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share