Thi Thiên 61:8

Thi Thiên 61:8 VIE2010

Như vậy con sẽ ca ngợi danh Chúa đời đời Và hằng ngày làm trọn lời con hứa nguyện.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share