Thi Thiên 61:6

Thi Thiên 61:6 VIE2010

Chúa sẽ tăng tuổi thọ cho vua; Năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share