Thi Thiên 53:5

Thi Thiên 53:5 VIE2010

Nơi chẳng có sự kinh hãi, Thì chúng lại kinh hãi vô cùng. Vì Đức Chúa Trời rải hài cốt của những kẻ tấn công dân Ngài; Và chúng sẽ bị hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời đã từ bỏ chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 53:5