Thi Thiên 5:9

Thi Thiên 5:9 VIE2010

Vì miệng của chúng không đáng tin, Lòng của chúng đầy sự hủy diệt, Họng của chúng như mồ mả mở ra, Lưỡi của chúng nói lời dua nịnh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share