Thi Thiên 5:3

Thi Thiên 5:3 VIE2010

Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài nghe tiếng con; Buổi sáng con dâng lời khẩn nguyện và đợi chờ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 5:3