Thi Thiên 5:1

Thi Thiên 5:1 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời con, Xem xét sự thở than của con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 5:1