Thi Thiên 48
VIE2010

Thi Thiên 48

48
Vẻ đẹp và vinh quang của Si-ôn
Bài ca. Thi Thiên của con cháu Cô-ra
1Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi
Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta
Và trên núi thánh Ngài.
2Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ#Mat 5:35.
Là niềm vui của cả trái đất.
Là đỉnh cao nhất của Xa-phôn,
Là thành của Vua vĩ đại.
3Đức Chúa Trời ngự trong những đồn lũy của thành
Và Ngài trở thành nơi nương náu của nó.
4Khi các vua họp lại
Và tấn công thành.
5Chúng thấy thành và sững sờ,
Rồi kinh hãi chạy trốn.
6Sự run rẩy áp đến vây hãm chúng.
Chúng bị đau đớn khác nào phụ nữ chuyển dạ.
7Chúa đập vỡ chúng
Như ngọn gió đông đập vỡ tàu thuyền Ta-rê-si.
8Điều chúng tôi đã nghe,
Thì cũng đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân,
Tức trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi:
Đức Chúa Trời thiết lập thành ấy vững chắc đời đời. (Sê-la)
9Lạy Đức Chúa Trời, trong đền thờ Ngài,
Chúng con suy ngẫm về sự nhân từ của Chúa.
10Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào
Thì sự ca ngợi Ngài vươn đến các đầu cùng trái đất thể ấy;
Tay phải của Chúa đầy sự công chính.
11Nguyện núi Si-ôn vui vẻ,
Các con gái Giu-đa mừng rỡ
Vì sự phán xét của Chúa.
12Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành,
Đếm các ngọn tháp của nó;
13Hãy nhìn kỹ các thành lũy,
Xem xét các đền đài của nó,
Để các con thuật lại cho thế hệ mai sau
14Rằng: “Đức Chúa Trời nầy,
Chính là Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến đời đời vô cùng;
Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến trọn đời.”

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.