Thi Thiên 43:2

Thi Thiên 43:2 VIE2010

Vì Đức Chúa Trời ôi! Chúa là đồn lũy của con; Sao Ngài từ bỏ con? Tại sao con phải buồn thảm Dưới sự áp bức của kẻ thù?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.