Thi Thiên 43:1

Thi Thiên 43:1 VIE2010

Đức Chúa Trời ôi! Xin biện minh cho con Và bênh vực lý lẽ của con chống lại một dân vô đạo; Xin giải cứu con Khỏi kẻ dối gạt và gian ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.