Thi Thiên 41:4

Thi Thiên 41:4 VIE2010

Con thưa với Chúa: “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con, Xin chữa lành con vì con đã phạm tội với Ngài.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.