Thi Thiên 41:10

Thi Thiên 41:10 VIE2010

Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót con Và nâng đỡ con thì con sẽ báo trả chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.