Thi Thiên 38:9

Thi Thiên 38:9 VIE2010

Chúa ôi! Mọi ao ước của con đều ở trước mặt Chúa, Tiếng thở than của con chẳng giấu được Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share