Thi Thiên 38:8

Thi Thiên 38:8 VIE2010

Con mỏi mòn và kiệt sức, Con rên la vì khốn khổ trong lòng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share