Thi Thiên 38:7

Thi Thiên 38:7 VIE2010

Vì lưng con nóng bỏng như thiêu đốt, Và thịt da con chẳng có chỗ lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share