Thi Thiên 38:5

Thi Thiên 38:5 VIE2010

Vì con ngu dại, Các vết thương của con hôi thối và lở loét.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share