Thi Thiên 38:4

Thi Thiên 38:4 VIE2010

Vì sự gian ác của con chất chồng vượt quá đầu con; Chúng đè trên con khác nào một gánh nặng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share