Thi Thiên 38:3

Thi Thiên 38:3 VIE2010

Bởi cơn giận của Chúa, Da thịt con chẳng nơi nào lành; Vì tội lỗi con, Xương cốt con không còn nguyên vẹn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share