Thi Thiên 38:22

Thi Thiên 38:22 VIE2010

Chúa ôi! Chúa là sự cứu rỗi của con, Xin mau mau đến cứu giúp con!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share