Thi Thiên 38:2

Thi Thiên 38:2 VIE2010

Vì các mũi tên của Chúa cắm vào mình con Và tay Chúa đè nặng trên con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share