Thi Thiên 38:18

Thi Thiên 38:18 VIE2010

Con xưng gian ác con ra, Con buồn rầu vì tội lỗi con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share