Thi Thiên 38:17

Thi Thiên 38:17 VIE2010

Con sắp ngã quỵ, Nỗi đớn đau vẫn dai dẳng bên mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share