Thi Thiên 38:16

Thi Thiên 38:16 VIE2010

Vì con nói: “Xin đừng để chúng mừng rỡ vì con. Cũng chớ để chúng vênh mặt khi chân con vấp ngã.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share