Thi Thiên 38:12

Thi Thiên 38:12 VIE2010

Những kẻ tìm giết con, gài bẫy con, Những người muốn hại con luôn nói đến hủy diệt, Và toan tính dối gạt suốt ngày.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share