Thi Thiên 38:10

Thi Thiên 38:10 VIE2010

Tim con hồi hộp, sức con suy tàn; Mắt con cũng không còn sáng nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share