Thi Thiên 2:1

Thi Thiên 2:1 VIE2010

Vì sao các nước náo loạn? Và các dân mưu tính chuyện hư không?
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 2:1