Thi Thiên 16:4

Thi Thiên 16:4 VIE2010

Cùng những kẻ chạy theo các thần ngoại giáo, tự gây thêm đau đớn cho chính mình. Con sẽ không dùng huyết làm lễ quán cho chúng, Cũng không xưng tên của chúng trên môi con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share