Thi Thiên 148:9

Thi Thiên 148:9 VIE2010

Các núi và đồi, Cây trái và mọi cây bá hương
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share