Thi Thiên 148:3

Thi Thiên 148:3 VIE2010

Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài! Hỡi tất cả các vì sao sáng, hãy ca ngợi Ngài!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share