Thi Thiên 142:4

Thi Thiên 142:4 VIE2010

Xin Chúa nhìn phía bên phải con, Kìa, chẳng có ai chú ý đến con cả; Cũng không có nơi nào để con nương thân; Chẳng ai quan tâm đến mạng sống con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share