Thi Thiên 141:8

Thi Thiên 141:8 VIE2010

Chúa Giê-hô-va ôi! Mắt con ngưỡng vọng Chúa, Con nương náu mình nơi Ngài; xin đừng bỏ linh hồn con bơ vơ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 141:8