Thi Thiên 137
VIE2010

Thi Thiên 137

137
Nỗi buồn thảm của những kẻ bị đày qua Ba-by-lôn
1Chúng tôi đang ngồi bên bờ sông Ba-by-lôn,
Nhớ về Si-ôn và khóc.
2Chúng tôi treo đàn hạc của chúng tôi
Trên cành dương liễu bên sông ấy.
3Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm thân lưu đày
Bảo chúng tôi ca hát;
Kẻ ngược đãi chúng tôi bắt chúng tôi phải hát vui vẻ;
Chúng bảo: “Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn đi!”
4Trên đất ngoại quốc,
Làm sao chúng tôi hát được bài ca của Đức Giê-hô-va?
5Hỡi Giê-ru-sa-lem, nếu ta quên ngươi,
Nguyện tay phải ta quên năng lực nó đi!
6Nếu ta không nhớ đến ngươi,
Chẳng coi Giê-ru-sa-lem là niềm vui tuyệt đỉnh của ta,
Nguyện lưỡi ta dính vào vòm miệng!
7Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ những gì con cháu Ê-đôm đã làm;
Trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ,
Chúng reo lên: “Hãy phá hủy! Hãy phá hủy!
San bằng cho đến tận nền nó đi!”
8Hỡi con gái Ba-by-lôn, kẻ phải bị hủy diệt!#Khải 18:6.
Phước cho kẻ báo trả ngươi
Tùy theo điều ác mà ngươi đã làm cho chúng ta!
9Phước cho người bắt con nhỏ ngươi,
Và đập nát chúng trên đá!

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010