Thi Thiên 135:8

Thi Thiên 135:8 VIE2010

Ngài đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập, Từ loài người cho đến loài thú.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share