Thi Thiên 135:17

Thi Thiên 135:17 VIE2010

Có tai mà không nghe, Và trong miệng không có hơi thở.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share