Thi Thiên 133
VIE2010

Thi Thiên 133

133
Phước hạnh của sự hòa thuận
Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Đa-vít
1Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
Thật tốt đẹp biết bao!
2Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu,
Chảy xuống râu,
Tức râu của A-rôn,
Chảy xuống gấu áo người;
3Giống như sương móc Hẹt-môn,
Sa xuống các núi Si-ôn.
Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước
Tức là sự sống cho đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.