YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 116

116
Cảm tạ Chúa đã giải cứu mình khỏi chết
1Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va
Vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi.
2Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi
Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
3Dây sự chết vương vấn tôi,
Nỗi đau đớn của âm phủ nắm lấy tôi,
Tôi gặp gian truân và sầu khổ.
4Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng:
“Đức Giê-hô-va ôi! Cầu xin Ngài giải cứu linh hồn con.”
5Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công chính;
Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.
6Đức Giê-hô-va bảo vệ người thật thà;
Khi tôi bị khốn khổ, Ngài giải cứu tôi.
7Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi,
Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi.
8Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,
Mắt tôi khỏi giọt lệ,
Và chân tôi khỏi vấp ngã.
9Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va
Trong đất kẻ sống.
10Tôi vững tin dù tôi có nói:#II Cô 4:13.
“Con đau buồn quá đỗi.”
11Trong cơn bối rối, tôi nói rằng:
“Mọi người đều nói dối.”
12Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va
Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
13Tôi sẽ cầm chén cứu rỗi
Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
14Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện,
Trước mặt toàn thể con dân Ngài.
15Sự chết của những người thánh#116:15 Nn: trung tín.
Là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va.
16Lạy Đức Giê-hô-va, con là đầy tớ Ngài;
Thật con là đầy tớ Ngài, con trai của tớ gái Ngài;
Ngài đã mở gông cùm cho con.
17Con sẽ dâng lên Chúa tế lễ tạ ơn
Và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
18Con sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều con hứa nguyện,
Trước mặt toàn thể con dân Ngài,
19Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va,
Ở giữa Giê-ru-sa-lem!
Ha-lê-lu-gia!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;