Thi Thiên 112:1

Thi Thiên 112:1 VIE2010

Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Hết lòng yêu thích điều răn của Ngài!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.