YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 110

110
Đức Giê-hô-va ban quyền cai trị cho vua
Thi Thiên của Đa-vít
1Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng:#Mat 22:44; Mác 12:36; Lu 20:42-43; Công 2:34-35; I Cô 15:25; Êph 1:20-22; Côl 3:1; Hê 1:13; 8:1; 10:12-13.
“Hãy ngồi bên phải Ta
Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con.”
2Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng
Vương quyền hùng mạnh của Con.
Hãy thống trị trên các kẻ thù của Con.
3Trong ngày Chúa biểu dương sức mạnh,
Con dân Ngài sẽ tình nguyện hiến thân;
Những chàng trai mặc trang phục thánh đi theo Ngài,
Lấp lánh như những giọt sương từ lòng rạng đông#110:3 Trong nguyên văn, câu nầy không rõ nghĩa nên có nhiều cách dịch khác nhau.
4Đức Giê-hô-va đã thề và không đổi ý rằng:#Hê 5:6; 6:20; 7:17,21.
“Con là thầy tế lễ đời đời theo ban#110:4 Ctd: theo phẩm trật. Mên-chi-xê-đéc.”
5Chúa ở bên phải Đức Chúa Trời,
Sẽ chà nát các vua trong ngày Chúa nổi giận.
6Ngài sẽ phán xét các nước,
Làm cho khắp nơi đầy xác chết;
Ngài cũng sẽ chà nát
Những kẻ đứng đầu trên cả trái đất.
7Vua sẽ uống nước suối bên đường;
Vì thế, vua ngẩng cao đầu đắc thắng.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;