Thi Thiên 108
VIE2010

Thi Thiên 108

108
Cầu xin Chúa giúp đỡ để chiến thắng kẻ thù
Bài ca. Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc!
Con sẽ hát, linh hồn con sẽ ca ngợi Ngài.
2Hỡi đàn hạc và đàn lia, hãy tỉnh thức!
Ta sẽ đánh thức rạng đông.
3Lạy Đức Giê-hô-va, con sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân,
Ca ngợi Ngài trong các nước.
4Vì lòng nhân từ Chúa vĩ đại hơn các tầng trời,
Đức thành tín Ngài cao đến tận mây.
5Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời;
Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất!
6Xin lấy tay phải Chúa mà giải cứu và đáp lời con,
Để người mà Ngài yêu mến được giải thoát.
7Đức Chúa Trời đã phán trong đền thánh của Ngài rằng:
“Ta sẽ hân hoan phân chia Si-chem,
Và đo đạc thung lũng Su-cốt.
8Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se cũng vậy;
Ép-ra-im là đồn lũy cho đầu Ta;
Giu-đa là vương trượng của Ta;
9Mô-áp là cái bồn rửa của Ta;
Ta ném giày Ta trên Ê-đôm;
Ta cất tiếng reo mừng về đất Phi-li-tin.”
10Ai sẽ đưa con vào thành vững bền?
Ai sẽ dẫn con đến đất Ê-đôm?
11Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Chúa là Đấng đã từ bỏ chúng con sao?
Lạy Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo quân chúng con nữa.
12Xin Chúa giúp đỡ chúng con chống lại kẻ thù,
Vì sự giúp đỡ của loài người là vô ích.
13Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ chiến đấu dũng cảm,
Vì chính Ngài sẽ giày đạp kẻ thù của chúng con.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010