Thi Thiên 106:43

Thi Thiên 106:43 VIE2010

Nhiều lần Chúa giải cứu họ, Nhưng họ cố tình chống nghịch Ngài Và chìm đắm trong tội lỗi.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share