Thi Thiên 106:42

Thi Thiên 106:42 VIE2010

Kẻ thù cũng áp bức họ. Họ bị khuất phục dưới tay chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share