Thi Thiên 106:41

Thi Thiên 106:41 VIE2010

Ngài phó họ vào tay các dân ngoại, Và những kẻ ghét họ thống trị họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share