Thi Thiên 106:36

Thi Thiên 106:36 VIE2010

Họ thờ hình tượng của chúng, Và điều nầy trở thành cái bẫy cho họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share