Thi Thiên 106:35

Thi Thiên 106:35 VIE2010

Nhưng lại pha trộn với các dân ấy, Làm theo những việc chúng làm.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share