Thi Thiên 106:31

Thi Thiên 106:31 VIE2010

Từ đời nầy qua đời kia, việc ông làm được kể là công chính Và được ghi nhớ muôn đời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 106:31