Thi Thiên 106:29

Thi Thiên 106:29 VIE2010

Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, Và ôn dịch bùng phát giữa họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share