Thi Thiên 106:17

Thi Thiên 106:17 VIE2010

Đất hả miệng nuốt Đa-than, Và chôn vùi bọn A-bi-ram.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share