Thi Thiên 105:39

Thi Thiên 105:39 VIE2010

Ngài khiến mây giăng để che chở họ, Và ban đêm có trụ lửa soi đường.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share