Thi Thiên 105:32

Thi Thiên 105:32 VIE2010

Ngài giáng mưa đá thay vì ban mưa, Và sai lửa đốt cháy cả xứ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share