Thi Thiên 105:29

Thi Thiên 105:29 VIE2010

Ngài biến nước sông thành máu, Và giết chết cá của chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share